Техническата промяна

Революцията в микроелектрониката и в другите производствени технологии през последните няколко десетилетия намали бариерите пред навлизане на определени производства, като позволи на по-малките фирми да бъдат по-ефективни от големите и увеличи гъвкавостта на оборудването. Съвместно с увеличаването на пазарното търсене на специализирани продукти, тези технически промени подобряват способността на малките фирми за адаптиране към пазара. В секторите, където технологичната промяна е съществено конкурентно предимство, и в традиционните такива, където новите технологии могат да увеличат гъвкавостта, малките фирми капитализират своето вътрешно предимство – способността за бърза реакция на пазарната промяна и способността да се произвежда висококачествена и нестандартна продукция, която се конкурира ефек­тивно с тази на големите фирми, които разчитат на масовото производство за намаляване на разходите.