Терминал 2А на бургаското пристанище получи разрешение за ползване

Министър Александър Цветков изпълни поетия ангажимент и новопостроеният терминал за насипни материали на пристанище Бургас вече има разрешително от ДНСК за пускане в експлоатация и нормална работа. Предишното ръководство на порта бе допуснало новоизграденият терминал 2А да функционира над три години без да има необходимия документ. Считано от месец април  2006 г., са започнали 72 часови проби, които са продължили до сега.

На проведена среща с браншовите организации от морския сектор на 11 декември 2009 г. във Варна, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията се ангажира, че нормативният документ ще бъде издаден до месец март 2010 г. На разговорите тогава присъства както ръководството на МТИТС, ИА „Морска администрация”, ДП „Пристанищна инфраструктура”, така и областният управител на Варна Данчо Симеонов, кметът на града Кирил Йорданов, народният представител Павел Димитров, представители на синдикатите и  „Българска морска камара”, „Българска асоциация на корабопритежателите”, „Българска асоциация на корабните брокери и агенти”, „Бургаска морска асоциация” и др.

На продължилата над два часа среща бяха обсъдени възможностите за развитие на отрасъла. След поетите ангажименти от Александър Цветков, освен полученото разрешение за ползване на терминал 2А, вече са създадени и работят както Консултативният съвет по въпросите на водния транспорт към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, така и работни групи, които подготвят предложения за промяна и допълнение в действащата нормативна база.