Теорията и практиката на магията непрекъснато се развиват

В наши дни това, което създателите на лоши магии извършват, е “връзване” на даден човешки организъм към някакъв или няколко енергиини консуматора, които изсмукват биологичната или здравната вълна. Какъв е начинът за “връзване” на човешкия организъм към енергиен консуматор? Какъв е начинът за “правене на магия”?
Най-често се случва следното: имате зъб на някого. Отивате при човек, който се занимава с подобен род влияния. Чували сте, че прави магии. Естествено, първоначално той отрича. Казва, че не се занимава с направа, а с разваляне на вредни въздействия. В крайна сметка се съгласява, когато увеличите заплащането и успеете по някакъв начин да го убедите. След това иска да занесете някакви предмети на “вашия враг” или снимка, в краен случай имената на човека и майка му. Независимо какъв предмет ще занесете на “жертвата”, той кодира върху него честотна отрицателна вълна по определен отрицателен честотен канал според вида на вашето желания или според т.нар. “магия”. “Магията” може да бъде за любов, за пари, за семейство, т.е. да няма семейство, да няма щастие, да няма благополучие, да няма здраве, да няма нормално отношение към вас от околните и обратно, да се получават психични отклонения, безплодие, неразбирателство, омраза, незачитане, безпрекословно подчинение на човека, който е предизвикал въздействието, да се получава постоянно изразена физическа или психическа болка, или пък и двете, да се фалира всяко начинание и др. В повечето случаи въздействията са смесени.
Всяко нещо, всеки предмет, с който сте имали пряк контакт, може да стане носител на отрицателна информация (т. нар. муска). Това е съвсем елементарно, тъй като не е никакъв проблем честотната вълна на предмета, носител на вашата вълна, и върху оставащата честотна строго индивидуална вълна на вашия организъм да се въздейства с отрицателно честотно наслагване. Наслагването върху носителя на вашата вълна превръща предмета в муска (носител на отрицателна енергия).
Много хора мислят, че муска и магия са едно и също нещо. Но това не е така! Муската е носителят на отрицателна информация и тя може да бъде абсолютно всичко, което носи някаква информация за човека или вълната на дадения човешки организъм. Магията е въздействието, което муските оказват върху даден организъм или група хора. Магията е една, докато муските може да са много. Те са носители на отрицателна енергия.
Муски могат да бъдат: коси, конци, нокти, кожа, хартия, козина, сапун, дрехи, щипки, течности, пари, накити, храна, яйца, игри, остри предмети, кукли, дървета, билки, живак, различни видове тежки метали, перушина, част от птица, жаба, прилеп, част от тялото на умряло животно, част от тялото на умрял човек, кръв, менструална кръв, ушен секрет, маточен секрет, рибешки вътрешности, влакно, зъби, възли, змийски яйца, люспи. Отрицателно въздействие може да се осъществи и чрез кодировка по мисловен път, “връзване” на геомрежа, към радиоактивни вещества, към токсични вещества и отрови, към магнита земна отрицателна енергия; връзване към изкуствено предизвикана магнитна енергия, чрез муски и предмети, символи на тайните общества, ритуали и предмети на Сатанинските секти и т.нар. Гримоари (книга, в която са описани всички магически въздействия) и др. Естествено могат да се използват много други видове муски и те да са коренно различни от посочените тук.
След определен магически ритуал невинен на вид предмет се превръща в отрицателно зареден носител, който постепенно изчерпва нервния флуид, а от там и жизнената енергия на “жертвата”. Първото, което може да се забележи при човек с такива наслагвания, е огъване на астралното му тяло.
Около физическото тяло на човека има още няколко фини тела. Общо те са 7, но основните са:
– Физическо тяло
– Астрално тяло
– Ментално тяло
– Етерно тяло
Магията всъщност представлява енергиен пробив на етерното и менталното тяло, което достига до астралното. Астралното тяло се свива и огъва. Жертвата става податлива към дразнители и заболявания, усеща цялостна отпуснатост и отпадналост. Нарушава се минералният дисбаланс на организма, силно отслабва имунната система. Ако не се вземат бързи мерки за нормализиране на дисбаланса между телата, може да се стигне до енергиен удар с необратими последици.