Теорията за относителността под въпрос

teoriaСветовната наука за пореден път се оказа на прага на същинска революция. Астрофизикът от Корнуелския университет д-р Рейчъл Бийн направи откритие, което поставя под въпрос основни моменти от общата теория за относителността относно пространствено-времевия модел на Вселената. Съобщението е на британския научен всекидневник New Scientist.

Известно е, че светлината на отдалечените звезди и галактики изпитва по пътя си през Вселената влиянието на гравитационните полета на масивните космически обекти, като звезди или галактики. Траекторията й се изкривява, следователно изображението им достига до земята изкривено като през лупа.

Изследването на д-р Рейчъл Бийн се основава на изучаването на тези „гравитационни лупи”.  Според Айнщайновата теория, действието на гравитацията се обяснява с изкривяване на пространството и времето под влиянието на масата на космическите обекти. Представа за това изкривяване може да се добие чрез наблюдение на траекторията на светлината. В съответствие с общата теория на относителността, коефициентът на изкривяване на времето и пространството следва да са еднакви.

Наблюдавайки повече от 2 милиона галактики с помощта на най-новите телескопи, вкл. „Хъбъл”, д-р Рейчъл Бийн е открила явление, противоречащо на горното правило. Според нея, в отрязъка отпреди между 10 и 11 милиарда години, коефициента на изкривяване на времето е бил три пъти по-голям от коефициента на изкривяване на пространството.

Според New Scientist, теорията на относителността е потвърдена няколко пъти в рамките обаче на една галактика, но досега никога не е проверявана чрез гигантските пространства на Вселената. Работата на д-р Бийн е първата която обобщава данните от движението на милиони галактики.

Засега експертите не се ангажират с мнение обясняващо аномалията и може ли тя да се съгласува с теорията на Айнщайн. Някои смятат, че нарушението може да се дължи на откритата през 1998 г.  „тъмна енергия”. Смята се, че тази субстанция противостои на силите на притеглянето и причинява разширяването на вселената.

Самият Айнщайн е предсказал силите, които не позволяват на Вселената да се свива. Досега се смяташе, че тъмната енергия е започнала да доминира приблизително преди 5-6 милиарда години. Но данните, получени  чрез „Хъбъл” позволяват сега да се смята, че тя е започнала да действа на Вселената по-рано.

БГ наука