Теоретически основи на държавните заеми

Държавният заем е явление, характеризиращо се със специфично движение на парите между държавата, нефинансовите фирми, банките, финансовите учреждения и гражданите – движение, което е свързано с дейността на правителството като заемателите на парични средства.