Теоретически основи на бюджета

Теоретически основи на бюджета.
Може да се каже, че:
бюджетът е акт, чрез който се предвиждат и осъществяват годишните приходи и разходи на държавата;
Държавният бюджет предвижда и упълномощава в законодателна форма разходите и ресурсите на държавата;
бюджетът е важен елемент за организиране и определяне на бъдещето;
бюджетът обикновено съдържа финансови данни за следващата година, оценки за състоянието на годишните потоци, а също така и препоръки за приходите и разходите;
бюджетът е съвкупност от сметки, които описват за една гражданска година всички постоянни ресурси и всички разходи на държавата.
При това положение може да се каже, че бюджетът е отражение на финансовите операции на държавата за определен период от време. В същото време бюджетът не само отразява приходите и разходите, но е и финансов документ, предвиждащ и разрешаващ осъществяването им за определен период от време.