Температурни изисквания на растенията

В природата големите колебания на температурата са свързани с годишните времена. Затова и изискванията на растенията към температурата на помещения¬та зависят от сезона, през който те растат в родината си. Трябва също да се каже, че температурата на почвата и на въздуха около растенията е от първостепенно значение, понеже всички жизнени процеси (хранене, растеж, дишане, цъфтеж, плододаване и др.) протичат само при определена за всеки вид температура. Повишаването на температурата е благоприятно за растежа и развитието, стига то да не надмине границата, характерна за отделния вид. От това се разбира, че не може да се отглеждат в едно помещение растения, които имат различни изисквания към температурата.

Според изискванията на цветята към температурата през зимата можем да ги разделим грубо на следните групи:

Цветя за студени помещения с температура 1—5°С.

Цветя за хладни помещения с температура 8—12°С.

Цветя за топли помещения с температура 15—22°С.

Правилно е температурата около цветята да е равномерна, т.е. да не се сменя рязко. Младите растения, както и възрастните по време на напълването се нуждаят от по-висока температура, а цъфналите вече трябва да се държат при по-ниска температура, за да се запазят цветовете им по-дълго.

Като се стараете да направлявате растежа и цъфтежа на растенията чрез регулиране, на температурата, имайте пред вид и това, че жизнените процеси не зависят само от нея. Те не се определят само от един фактор, а от благоприятното съчетание на топлината, осветлението, наличните хранителни вещества, водата и дължината на деня.