Телец – обща характеристика на личността за зодия Телец

21 април — 20 май

Вторият знак от зодиака Първият земен знак Направляваща планета: Венера

Щастливо число: 6 и всички числа, делящи се на 6 Астрологичен символ: Бик

Астрологичен цвят: лимонов, бял, зелен и люляков Астрологичен камък: брилянт, опал, лунен камък

Венера, направляващата планета на Телеца, му влияе по съвършено друг начин за разлика от Везните. Венера е по-малко сложна и противоречива, леко се освобождава от всичко неземно, близо е да Земята. Типичният Телец е топъл, другарски настроен, нежен и страстен човек, макар и да не го показва винаги. За постигане на целта си Телец често използува сила. Телците често ги наричат «солта на земята», те знаят какво искат и упорито ра­ботят за него.

Мъжете Телци обикновено са добри, кротки, с меки черти на характера. Но не мислете, че това е недостатък на темперамента. Трудно е да се разсърди Телеца. Още по-трудно е да се прояви неговият вътрешен антагонизъм, но ако веднъж се раздразни, става истински разярен бик, готов да разруши всичко, което му попадне пред очите. Телецът не може да устои на изкуството, музиката и пре­ди всичко го примамва красотата на човешкото тяло. Хората от тази зодия обикновено са страстни любовници. Астро­лозите често казват, че Скорпионът е противоположен знак на Телеца и е ненаситен партньор, но Телеца превъз­хожда Скорпиона по своята ненаситност по време на полов акт. Основното различие между тях е, че интелектът заставя Скорпиона често да забравя половото си влечение, за за постигне успехи в някои други области. А теле­цът разполага с такова излишество на физически сили, че половият акт за него е един вид успокоение.

Телецът е управляван от четвърти дом на хороскопа, наричан често дома на парите. Хората под знака на Телеца са материалистични, често се занимават с дела, носещи пари, но не приличат на властолюбците от Козирога. Те живеят с настоящето.

Роби са на комфорта. Къщите им са оборудвани със съвременна техника, която облекчава живота им и този на любимите им.

Телците знаят цената на всичко, но при покупка пре­ценяват коефициента на насладата от всеки предмет на разкоша. Венера, планенатата на Телеца, я приемат често за по-малко успешна планета, но това «по-малко» е само в сравнение с повече успешната планета Юпитер. Но и Ве­нера не е лош приятел на Телеца. Тя носи щастие и успехи. Прави Телеца привлекателен за приятелите и любовни­ците му, придава му меко очарование, което притегля целия свят пред прага на дома му. Под влияние на Венера у него се проявява тенденция към самодоволство, с други думи — към мързел. Хората под този знак често казват: «Знам, че мога да постигна всичко, само да поискам. Но за­що да се старая?» И това не е хвалба. Телецът действи­телно може да направи всичко, което поиска, но това се проявява често само в задоволството му от своите възмож­ности, а не в радостта от извършването на някакви дела. И това качество се проявява без демонстрация на чувствата. Хората от тази зодия на практика не правят комплименти на своите възлюблени. Болшинството от Телците заменят тези поетични слова, (те притежават поетични чувства, но се стесняват да говорят за тях) със скъпи подаръци.

Телецът обладава големи жизнени сили, но рядко ги разпилява за практични неща. Той е «солта на земята» и иска да има парично покритие за изразходваните сили. Въобще всяко негово усилие е насочено към достигане на положителни цели и то трябва да се увенчае с някаква

награда, иначе Телецът се огорчава и загубва интерес към работата. Нищо не може да възпрепятствува Телеца за да завърши започнатото. В действителност упоритостта е се­риозен недостатък, заплашващ кариерата на Телеца.

Телецът трудно разбира другите. Но като цяло е положителен знак. Той е дружелюбен, макар понякога и малко скучен със своята сдържаност и мълчаливост. Телците изпитват остра полова възбуда, когато говорят пред аудитория, тъй като нервните окончания в гърлото са свързани с органите от долната част на тялото, вклю­чително и половите органи. Затова често може да се чуе как Телецът си признава, че трябва да се въздържа от секс преди важно изказване.

Може да се твърди, че Телецът функционира на еднак­во, последователно равнище. Но запомнете: не се опитвайте да съборите бика от трона му, това ще има сериозни последствия.