Телефонна алергия

Според публикация на д-р Оле Йохансон от стокхолмския институт „Каролинска“ в сп. Pathophysiology въздействието на електромагнитните полета върху имунната система е потенциален фактор за клетъчни нарушения и намалена способност на тъканите да се възстановяват.

При обобщаването на досега събраните данни за мащабите на влияние на битовите и всички останали изкуствени източници на излъчване изследователят прави извод за особеното им въздействие върху организма – своеобразна алергия от излъчване.

Появата на принципно нов алерген изисква като начало преразглеждане на действащите санитарни стандарти и задълбочено проучване на механизмите, по които изкуствените източници на излъчване влияят върху организма.

Най-разпространен и опасно локализиран източник на такова въздействие са мобилните телефони.

Доктор Йохансон обръща внимание на факта, че имунната система на човека е пригодена да реагира на фактори, характерни за естествената му жизнена среда. Изкуствените източници на излъчване имат други характеристики и очевидно имунната система не е в състояние да се справи с тях.

Според изследователя сериозното увреждане на имунната система под въздействието на битовите източници на излъчване е вече доказано.

Нещо повече – налице са явни и измерими физиологични изменения, които могат да служат като индикатори за алергенното въздействие на излъчванията върху организма. /Actualno.com