Творчески модели и методи за вземане на решения

Рингес (ринги) – за първи път този метод е използван в Япония, когато се е обсъждал проекта за конституция. Ръководителя описва с няколко изречения проблема и хората, които имат отношение към него предлагат писменно варианти в определен срок. Тази процедура се повтаря два пъти и на третия става избор на най-добрия вариант.
“Мозъчна атака” или Брейнсторминг – този метод е създаден от канадски психолог Алекс Осборн и се основава на дискусията. Условията при този метод са: групата да не надвишава 12-15 човека; дискусията да продължи 1h 30min; критики и ирония се забранява; всички предложения се записват; всеки има право да се изкаже без да бъде прекъсван; подбират се експерти, които да оценяват идеите.
Метод 6-3-5 – той е модификация на класическия брейнсторминг. При него могат да участват 30-40 човека. Те се разделят на малки групи от по 6 човека, които трябва да формулират 3 идеи за 5 минути. Предимството е, че участват повече хора и в малките групи човек се чувства по-свободен и по този начин се събират повече идеи.
Делфи – при него се подбират група експерти, описва се проблема и се изисква тяхното становище. След това всеки един експерт се запознава със становищата на останалите. Пти този метод всяко едно становище е анонимно за да не се влияе от авторитети. Това продължава докато не се стигне до консенсус. Този метод е много скъп и изисква време, затова по-малките фирми използват метода мини Делфи.
Метод на хоризонталното мислене на Депоно – обикновено мисленето е логическо, т.е.вертикално, но когато се намесят емоциите тогава мисленето е хоризонтално. Депоно използва техниката на случайната думичка. Тя играе ролата да разблокира стандартното мислене.