Тамастична сила и тамастична храна

Третата сила е тамастичната (статичната) сила. Това е силата на притъпената чувствителност, инерцията, гни­енето и смъртта. Смъртта настъпва, когато другите две сили са напълно изчерпани, така че преобладава напълно само статичната сила. Когато тя действа в съзнанието ни, ние сме сънливи, с намалено внимание, апатични, отпус­нати, чувстваме липса на енергия и инициатива.

Статични (тамастични) храни са месото, рибата, лука, чесъна, яйцата, гъбите, алкохола, цигарите, наркотични вещества, а също и ферментирали стари, консервирани или развалени храни. Те трябва да бъдат избягвани от хората, стремящи се към здраво тяло и извисяване на съзнанието.

Понякога, в определени ситуации, във връзка с клима­тични условия или дейността на индивида, статични хра­ни могат като изключение да бъдат приемани например при изключително суров климат, където месо или малко количество алкохол са необходими за поддържане на те­лесната топлина.