Таза, Лараш,Тимгад

Таза – град в Североизточно Мароко , разположен между хребетите Ер Риф и Среден Атлас . Градът е административен , търговски и промишлен център на провинция Таза . Интересни са големите крепостни стени от ХІІ в. и голямата джамия от същия период . Има и по-малки джамии с високи минарета , медресета , най-старото от които е от ХІV век .

Лараш – пристанищен град в Северно Мароко на брега на Атлантическия океан . Има интересна средновековна арабска крепост и испански укрепления от ХVІІ в. От арабската крепост започват квартали , изградени в края на ХІХ в. и началото на ХХ в. в типичен колониален стил . На няколко километра от днешния Лараш се намират руините на древния римски град Ликсус . От него са запазени останки от крепостни стени  / построени от дялан камък /, жилищни домове с мозайки , храмове и други .

Тимгад – древен град в Северна Африка . Основан е от римския император Траян през 100г. Най-голям разцвет градът преживява през ІІ – ІІІ в. След това е разрушен от берберите , възстановен от византийците и окончателно разрушен от арабите в края на VІІ в.

Най-интересни са развалините от времето на император Траян , когато градът е бил изграден по регулярен план , по образец на военен лагер – почти квадратна форма / 330Х360м /. Зад крепостните стени има добре запазени улици , триумфални арки / най-известната е на император Траян /, голям форум от ІІ в. , театър от същия период , пазар, библиотека и много храмове . Има комплекс от раннохристиянски съоръжения и византийска крепост от VІ в. Заради богатството си от исторически и художествени паметници градът често е наричан африканския Помпей .