С 2% са се увеличили хората с онкологични заболявания у нас за година

Министерство на здравеопазването подготвя Национална програма за борба с рака.

С 2% са се увеличили хората с онкологични заболявания у нас за година. Това сочат последните данни на Националния раков регистър. През 2008 г. новите случаи на рак са 34 214 души, от които 17 856 са мъже и 16 358 жени. Смъртните случаи за същата година са над 17 000. Общо болните от злокачествени заболявания в България са около 223 000 души. Ракът е водещата причина за смърт в света. Затова 4 февруари е обявен за Международен ден за борба с рак.

Основната причина за увеличаването на онкологичните заболявания у нас е застаряването на населението. През последните години 53% от всички нови случаи с рак са след 65-годишна възраст. Новите случаи при децата и младежите до 20 години са под 1% от всички заболели от злокачествени заболявания. Най-разпространената локализация общо сред двата пола е колоректалния карцином. Там има 4 599 нови случаи, което представлява 13.7% от всички новозаболели от рак в страната. Втората по честота локализация е ракът на белия дроб с 3 860 новозаболели (11.5%), следван от рака на гърдата – 3 622 случаи (10.8%). Петте най-чести локализации са  карцином на правото и дебело черво, рак на белия дроб, млечна жлеза, стомаха и немеланомните карциноми на кожата, представляващи 52.3% от всички злокачествени заболявания при двата пола заедно.

При мъжете най-честата локализация е ракът на белия дроб с 3217 нови случаи. Втората по честотата локализация е колоректалния карцином (2606 случаи), следван от немеланомните кожни карциноми (1949 случаи) и рака на простатата (1559 случаи).  При жените водеща локализация е ракът на гърдата с 3 583 нови случаи, следван от колоректалния карцином (1993 случаи),  немеланомните кожни карциноми (1784 случаи) и рака на маточното тяло (1229 случаи).

Все още онкологичните заболявания у нас се откриват в късен стадий. При рака на белия дроб около 80% от новите случаи за 2008 г. са диагностицирани късно, при рака на гърдата този процент е около 26 %, при рака на дебелото и правото черво – 50%. Всичко това показва, че са необходими спешни и неотложни действия за контрол на рака. В тази връзка Министерството на здравеопазването започна изготвянето на Национална програма за борба с рака. В нея ще залегнат  както политики за профилактика на онкологичните заболявания, така и за подобряване на възможностите за лечение.

Профилактиката е най-важната защита от онкологичните заболявания. СЗО е изчислила, че над 40% от всички случаи на рак могат да се предотвратят чрез превенция. Затова тази година световният ден за борба с болестта ще се отбележи под мотото” Можем да се предпазим от рак”. Основните рискови фактори за болестта са тютюнопушенето и наднорменото тегло, замърсяването на околната среда, употребата на консервирани храни, богати на мазнини, захар и сол. Затова ограничаването на цигарите и алкохола, здравословното хранене с плодове и зеленчуци и редовните физически упражнения са основните правила, които човек трябва да спазва. Предпазването от инфекции, които причиняват рак, също е важно.

За да отбележи Международния ден на рака, тази година Специализираната болница за активно лечение по онкология ще проведе безплатни профилактични мамографски прегледи за рак на гърдата. Всеки ден от 5 февруари до 8 март ще се преглеждат по 30 жени. Записванията ще стават ежедневно от 8.00 до 14.30 часа на тел. 02/ 8076299. Необходимо е жените, които се записват да отговарят на следните условия – възраст над 39 години, да нямат предишно заболяване на млечните жлези и да не са си правили мамография през последните 3 години. С преимущество ще се преглеждат здравнонеосигурени жени. За тази цел са отпуснати 10 000 лева от Българския форум на бизнес лидерите, .