С тържествена церемония започна официалното посещение в Португалската република на българската парламентарна делегация

С тържествена церемония в двореца «Сао Бенто» започна официалното посещение в Португалската република на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Цецка Цачева.

С почести на гвардейски части на Националната републиканска гвардия българските парламентаристи бяха посрещнати лично от председателя на Събранието на републиката Жайме Гама. Председателят на българския парламент, съпроводен от председателя на Събранието на републиката, прие военните почести на Дворцовата гвардейска част.

Пленарните разговори между председателя на Народното събрание и председателя на Събранието на Португалската република се проведоха в Салона за визити на Председателството на Асамблеята на португалския парламент.

Жайме Гама подчерта, че в интерес на двата народа е непрекъснато да разширяват контактите си. През последните години винаги с голям интерес сме следили развитието на България – присъединяването й към НАТО и Европейския съюз, както и успехите в цялото демократично развитие на страната, посочи той. Можете да се ползвате от нашия опит и най-вече от поуките от преодолените трудности в хода на членството, заяви председателят на португалския парламент.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева отбеляза, че между България и Протугалия има много сходства, но днес и за в бъдеще ще ни свързва най-вече общото членство в Евросъюза. Тя изтъкна, че за нас – като по-нова страна-членка, положителният опит на Португалия и преодолените трудности са от особена полза. Заинтересовани сме от опита на Португалия в изграждането на големи инфраструктурни проекти и от положителния поругалски опит в усвояването на еврофондовете, заяви Цецка Цачева. Не на последно място, посочи тя, и за двете страни са важни антикризисните мерки и политики, както и антикризисното законодателство. Както е известно, наскоро португалският парламент прие Резоляция в подкрепа на правителствения план за стабилност и растеж. Председателят на Народното събрание подчерта важната роля на междупарламентарното сътрудничество и изрази увереност, че контактите ще се задълбочат, особено на ниво парламентарни комисии.

Сред основните теми на разговора бе и ролята на националните парламенти след влизането в сила на Договора от Лисабон и приоритетните задачи пред двете страни в законодателната област.

«С искрена симпатия и най-приятелски чувства. За достойно членство на България и Португалия в Европейския съюз», написа в Почетната книга на Асамблеята на Португалската република Цецка Цачева. Тя отправи покана към совя португалски колега да посети България начело на официална парламентарна делегация. В проведената среща от португалска страна участваха заместник-председателят на португалския парламент и председателят на Комисията по външна политика.

В българската делегацията са народните представители Геновева Алексиева, председател на Групата за приятелство България – Португалия, Ангел Найденов, заместник-председател на Групата за приятелство и Иван Вълков, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.