Същност на отговорното сексуално поведение

Темата за отговорно сексуално поведение е пряко свързана с въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве – вземане на решения, безопасен секс, бременност и контрацепция, рисково сексуално поведение.

Да имаш отговорно сексуално поведение означава да осъзнаваш последиците от всяко свое сексуално действие, да направиш свой избор. По този начин си отговорен и към себе си, и към партньора.

Отговорното сексуално поведение е елемент от установяването на зрели лични взаимоотношения с партньора – зачитане и грижа за него, за неговите сексуални потребности и интереси. Тук влизат и осъзнаването и преценката на риска при сексуален контакт; договаряне и вземане на решение за безопасен секс или начини да се потърси помощ при нужда.

Една от най-важните стъпки е изборът на партньор. В юношеството това най-често е свързано в емоциите на първото влюбване и с изблика на бурни чувства. От друга страна, не са рядкост и случайните импровизирани сексуални връзки, при които или въобще не се познава партньорът, или само бегло от няколко срещи. И в двата случая вземането на решение за сексуален контакт е плод по-скоро на засилени в момента желания, отколкото на разумен избор. А това е напълно нормално, и то не само за юношите.

Втората важна стъпка е погледът към качеството на взаимоотношенията с партньора. Искрените и равноправни отношения с човека, с когото правиш любов, са от изключителна важност за пълноценен и здравословен полов живот. Независимо дали си с любимия човек, или контактът е еднократен, взаимното уважение и личностното зачитане са наистина много важни. Това е загриженост за сексуалните потребности на другия, а не само за своите интереси.

Важен аспект на отговорното сексуално поведение е осъзнаването и преценката на риска при сексуален контакт: последствията от нежелана бременност, като високорисков или по други причини опасен за здравето аборт; риск при ранна бременност(под 16-годишна възраст), насочен както към майката, така и към плода; ограничаване на възможностите за образование и работа, което влияе върху социалното и културното развитие, особено при момичетата; висок риск от полово предавани инфекции (ППИ), включително СПИН. Ако младите хора имат тези познания, те ще са по-подготвени да вземат здравословните за себе си и партньора решения относно половия си живот. Много са важни и уменията за договаряне на безопасен секс. Подготвеността и познаването на методите на контрацепция ще бъдат полезни в бъдещият сексуален живот на юношите.

Последната стъпка в изграждането на умения за отговорно сексуално поведение е умението да се потърси професионална помощ. Тази помощ има широк обхват – от превантивните консултации до спешната контрацепция и лечение в случай на ППИ. При риск от нежелана бременност младите хора трябва да знаят кога и как да потърсят помощта на специалист, защото скриването на проблема поради срам и други причини и прибягването до самолечение може да доведе до по-големи поражения на здравето.

Отговорното сексуално поведение на юношите се свързва със степента на личностна зрялост. Младият човек все още не е формирал устойчива личност, която отговорно и зряло да управлява социалното си поведение. Това не означава, че юношата не може да развие отговорно поведение в дадена област. Така при една добре функционираща система за подкрепа – семейство, приятели, училище и други институции – младите хора могат успешно да се справят с предизвикателствата на своята възраст и да формират лична култура на отговорност към своето сексуално и репродуктивно здраве.