Хегемонията на финансовите посредници

Финансовите посредници са фирмите, които се занимават с управление на покупко-продажбите на пари (капитали). Основни инструменти на това управление са депозитите и кредитите. Може да се каже, че финансовите посредниците са четвъртият икономически агент, който не участва директно в производството, но чрез посредничеството в икономическите сделки между тях концентрира огромни парични маси и в значителна степен предопределя развитието на финансовия живот в дадена страна.