Сътрудничеството с местната власт при усвояването на еврофондовете бе обсъдено на работна среща в МТИТС

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков се срещна с представители на общини, на чиито територии се реализират инфраструктурни проекти по ОП „Транспорт” и ИСПА.

По време на срещата бяха обсъдени стъпките, които трябва да бъдат предприети, за да стане процесът на усвояване на средствата от еврофондовете по-ефективен. Министър Цветков призова представителите на общините да оказват съдействие и да спазват установените срокове при отчуждителни процедури. Инфраструктурните проектите, които се реализират по ОП “Транспорт” и ИСПА, са от национално значение, затова е толкова важно да ги изпълняваме в срок, подчерта Александър Цветков.  От своя страна представителите на общините се ангажираха да съдействат за завършване на проектите в предвидените срокове.

В обсъждането участва и заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, експерти от МТИТС и НК „Железопътна инфраструктура”. Присъстваха представители на общините Димитровград, Харманли, Симеоновград, Хасково, Свиленград, Садово, Елин Пелин, Септември, Видин и др.