Със средства от ОП „Регионално развитие” ще се модернизират 5 сгради на културни институции

Пет договора за 10 768 597,72 лв. бяха подписани по оперативна програма “Регионално развитие” с Министерството на културата. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по схема “Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.

Договорите бяха представени от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, а подписи под тях сложиха ръководителят на Управляващия орган на ОПРР заместник-министър Лиляна Павлова и министърът на културата Вежди Рашидов.

Финансовият ресурс ще се използват за основен ремонт и преустройство на Националния музей на българското изобразително изкуство, за строителство, рехабилитация и модернизация на сградата на Русенската опера, модернизация на основната сцена на Драматичен театър “Ст. Бъчваров” във Варна, рехабилитация на сградата на Професионалната гимназия по полиграфия и фотография в София и модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” в Пловдив.

На 20 май м. г. беше подписано Рамково споразумение между Управляващия орган на ОПРР и Министерството на културата, въз основа на одобрена средносрочна инвестиционна програма за 28 773 608 лв. От тях 24 457 567 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

Първите два договора, сключени на през ноември м. г., са за префасадиране и преустройство на Драматичен театър „Адриана Будевска”в Бургас и основен ремонт на сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство. Те са за 3 775 900,45 лв.

С подписаните 5 договора днес общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ на Министерството на културата по ОПРР е 14 544 498 лв.

Крайният срок за подаване на проектни фишове по схемата е 31 март 2010 г. Управляващият орган на ОПРР очаква Министерството на културата да подаде пълна проектна документация по останалите 11 предложения, включени в средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на културата.