Състав на комисията по цените на лекарствата

lekarstvaПредседател:

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА – представител на Министерството на здравеопазването;

Заместник-председател:

РУМЯНА ЗАМФИРОВА ГЕОРГИЕВА – представител на Министерството на здравеопазването;

Членове:

РАДОСЛАВА КИРИЛОВА ИЛИЕВА- представител на Министерството на здравеопазването;

ВЕНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА МАРИК-ЕСАЙЯН – представител на Министерството на здравеопазването;

КАТЯ КОСТАДИНОВА ПАРАКОЗОВА – представител на Министерството на финансите;

ВЕСЕЛИНА СВЕТОСЛАВОВА ЛАМБРИНОВА-ТОДОРОВА – представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;

ЗОРНИЦА ДИМОВА ДИМОВА – представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;

СИМОНЕТА БОЖИНОВА БОНЕВА – представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;

ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – представител на Министерството на труда и социалната политика

ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА – представител на Националната здравноосигурителна каса

ГАНКА ХРИСТОВА КАРАИВАНОВА – представител на Националната здравноосигурителна каса;

РОЗАЛИНА АСЕНОВА КУЛАКСЪЗОВА – представител на Изпълнителната агенция по лекарствата;

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗОВА – представител на Изпълнителната агенция по лекарствата.