Съобщение

В Министерството на здравеопазването е получена информация от Европейския офис на СЗО за заболели и регистрирани случаи на полиомиелит в Таджикистан.

Във връзка с това МЗ препоръчва на всички български граждани,  пътуващи за тази страна, както и за съседните на нея Узбекистан и Афганистан да проверят имунизационния си статус по отношение на полиомиелит /брой получени приеми на ваксина срещу полиомиелит/. Справка може да се направи в личните имунизационни паспорти на лицата и в имунизационните журнали при общопрактикуващите лекари, където се вписват всички извършени имунизации и реимунизации.

Желателно е гражданите, които нямат три приема на полиомиелитна ваксина, гарантираща предпазване от заболяването, но на които предстои пътуване до тези страни да получат един прием от ваксината преди да предприемат пътуването.

Ваксинации се извършват в имунизационните кабинети на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ в страната. Ваксината е закупена от МЗ и е безплатна за желаещите да се имунизират.

Към настоящия момент не са въведени ограничителни мерки за пътуване в Таджикистан и съседните страни.