Съобщение на пресцентъра

Във връзка с разпространено становище в публичното пространство, касаещо промяна на режима за ползване на платен годишен отпуск, МТСП уточнява следното:

Поради продължаващата тенденция на натрупване на неползван платен годишен отпуск, се налага да бъдат инициирани промени в режима за ползване на платения годишен отпуск. Те предстои да бъдат обсъдени в НСТС на следващи заседания на съвета.

Правителството и социалните партньори ще работят заедно върху разрешаването на проблема с натрупването на неизползвания платен годишен отпуск за минали години. Очаква се да бъдат разгледани и обсъдени предложенията на всички участници в социалния диалог.

Всякакви документи, излъчени преди официалните преговори в тристранния съвет са недостоверни.