Създава се работна група за подготовка на проекта за междусистемна газова връзка България – Сърбия

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и министърът на минното дело и енергетиката на Република Сърбия Петар Шкундрич подписаха съвместно заявление, с което стартира подготовката на проект за изграждане на интерконекторна  газова връзка между двете държави. Документът бе подписан днес, 5 март 2010 г. в Брюксел, в присъствието на еврокомисаря по енерегетиката Гюнтер Йотингер, изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ Иван Дреновички и генералния директор на „Сърбиягаз“ Душан Баятович.

Документът очертава необходимите стъпки за реализацията на проекта. Първата от тях е създаването на съвместна работна група между Булгартрансгаз и Сърбиягаз, при участието и на представители на Европейската комисия и на Секретариата на Енергийната общност. Тя ще работи по подготовката на проекта.

„Този проект е част от нашата стратегия за свързване с нашите съседи, която предвижда също и връзки с Румъния, Гърция и Турция. Заради нашето стратегическо местоположение и предимствата на транзитен газов и петролен коридор, България може да има централна роля в газовите доставки  за съседните държави от региона“, каза министър Трайков след подписването на документа. Той акцентира и върху убедеността на правителството, че проектът ще съдейства за дългосрочното развитие на страната.

Междусистемната  газова връзка България–Сърбия е първата стъпка за свързване на газовите системи на Черноморския регион с европейския енергиен пазар. Тя е част от българската стратегия за свързването на енергийната ни система със съседните страни.

Това е първата подобна връзка между газовите системи на България и Сърбия. Тя ще съдейства за повишаване сигурността на газовите доставки както в двете държави, така и в региона като цяло. Инвестицията за 180-километровата връзка с капацитет 2 млрд. куб. м годишно се изчислява на 100-120 млн. евро. Предвижда се съоръжението да заработи през 2013 г.