Съединения на гръбчания стълб

За да се изгради като основна осова опора, елементите на гръбначния стълб се съединяват посредством телата, дъгите и израстъците си.

Телата на прешлените се съединяват посредством междупрешлени синфизи. Те са изградени от двойноизпъкнали междупрешлени дискове, диаметърът на който е по-голям от диаметърът на телата, които се съединяват. Дисковете се разполагат между телата на прешлените от ІІ-ри шиен до V-ти поясен  и между V-ти поясен до кръстната кост. Дисковете се състоят от 2 части: периферен пръстен от влакнеста хрущялна тъкан и централно разположено пихтиесто ядро.  Ядрото може да се променя, движейки се, което при съкращаване на мускули, позволява движение на гръбначния стълб.

Междупрешлените дискове имат различна височина в шийната област – 5 до 6 мм, в гръдната – 3 до 4 мм и в поясната  11 – 12 мм. Най-голяма подвижност притежава поясната област. Междупрешлените симфизи се укрепват от 2 надлъжни връзки – предна, която върви по предната страна на телата, прешлените и дисковете, започна от основата на черепа и достига до втората, третата напречна линия на кръстната кост. Задната надлъжна връзка върви в канала на гръбначния стълб по задната страна на телата на прешлените и междупрешлените дискове. Напречните връзки са здраво срастнали с междупрешлените дискове и рехаво с телата на прешлените.

Дъгите на прешлените се съединяват посредством жълти връзки. Названието им идва от жълтия цвят на изграждащата ги еластична съединителна тъкан.

Напречните израстъци се съединяват посредсвом междупрешлени връзки, които липсват при шийните прешлени. Ставните израстъци се съединяват посредством плоска проформа комбинирани стави. Бодилковите израстъци се съединяват посредство 2 вида връзки – междубодилкови и надбодилкови. Междубодилковите израстъци се разполагат на всеки 2 съседни прешлена. Надбодилковите израстъци вървят по върховете на бодилковите израстъци.

От нивото на бодилковите израстъци на 7-ми шиен прешлен тя придобива триъгълна форма и с горния си разширен край се залавя за външната повърхност на тилната кост. Означава се като тилна връзка.