Съдържание на ГМО в продукт ще се обозначава с два пъти по-големи букви от останалия текст върху опаковката и с различен цвят и шрифт

Народното събрание прие на заседанието си на 17 март 2010 г. на второ четене текстове от промените в Закона за генетично модифицираните организми. Те предвиждат съдържание на ГМО в продукт да се обозначава с два пъти по-големи букви в сравнение с другата част от надписа върху опаковката и с различен цвят и шрифт. Задължително е за всеки продукт с ГМО да има такова обозначение. Депутатите приеха, че с едно разрешително екоминистърът ще може да разреши освобождаването на едни и същи ГМО (или комбинацията от ГМО)  на едно място или на различни места, но ако те се отглеждат със същата цел. Едно разрешително, но за отглеждане на различни ГМО може да стане след оценка на риска за всяко отделно място и като се спази процедурата за издаване на разрешително, се посочва още в допълнителната алинея.

Народните представители ратифицираха изменение на финансовия договор между България и Европейската инвестиционна банка по проекта за нов мост над р. Дунав. С изменението се удължава срокът за усвояване на заема до 15 март 2011 г. с цел оптимално използване на средствата. Началната дата на погасителния план се променя от 5 юни 2009 г. на 5 декември 2011 г. за частите, изтеглени след 30 ноември 2008 г., като крайната дата на погасяване се запазва. Срокът на изплащане се променя от 17 години на 14 години и 6 месеца, което ще доведе до увеличаване на размера на погасителните вноски. Финансовият договор е на стойност 50 милиона евро, като усвоените до момента средства са над пет милиона евро. Изменението ще осигури усвояването на средствата по договора за финансиране на съществена част от проектните строителни работи и надзора по новия мост при Видин-Калафат, както и на строителството и надзора на прилежащата му инфраструктура на българския бряг, се посочва в доклада на комисията по бюджет и финанси.

Парламентът ратифицира и спогодбата между правителствата на България и на Румъния за работата на железопътните гранични преходи, подписана на 9 февруари 2007 г. в Русе.

Народното събрание прие промени в Закона за събранията, митингите и манифестациите, които предвиждат обозначената зона за сигурност около сградите на парламента, правителството и президентството да не може да бъде по-малко от пет метра и повече от 20 метра. Измененията бяха оспорени от президента и това наложи повторното им гласуване. Зоната за сигурност ще може да се определя за всеки конкретен случай, съгласуването ще става с компетентните органи на МВР, а утвърждаването ще става от кмета на Столичната община.

Електронният носител на информация в паспорта, в който се записват биометрични и лични данни на неговия притежател, няма да съдържа изображение на подписа на притежателя. Това приеха депутатите при приемането на първо четене на промени в Закона за българските документи за самоличност. Вносители на промените са депутатите от ГЕРБ Красимир Ципов, Пламен Нунев и Галина Георгиева. Според тях в препоръките на Международната организация за гражданска авиация като основен документ, в който са определени изискванията към съдържанието на електронния носител на данни в паспортите, не определят изображението на подписа  на приносителя като задължителен елемент.

Друга промяна предвижда заснетите с цифрови устройства биометрични данни – пръстови отпечатъци и снимка, да са валидни 59 месеца, а не както е сега – две години. С изменението се отменят и ограничителните мерки за напускане на страната на гражданите, основаващи се на техни предишни осъждания и извършване на нарушения на административните процедури.

Парламентът освободи Юнал Лютфи (ДПС) като член на комисията по културата, гражданското общество и медиите, като неговото място ще заеме Четин Казак (ДПС). Депутатите одобриха промяна в състава и на друга парламентарна комисия – по външна политика и отбрана. Вместо Четин Казак неин член вече ще е Юнал Лютфи.