Съвременният човек се интересува от пари, власт, престиж, примитивни развлечения

Той вярва, въпреки очевидната му глупост, че това е главното в живота. Живее с незначителни дреболии. Отрича живота след смъртта, отрича вътрешния живот. Вярва единствено в отрицанието, защото навсякъде му е досадно и скучно. Това е естествено, защото ако не взаимодействате с нещо по-голямо от себе си, животът ви ще стане уморителен и скучен. Повечето умират от скука.

Животът се превръща в танц само тогава, когато сте готови за приключение. Животът може да се превърне в приключение само тогава, когато достигнете до нещо по-голямо, отколкото сте вие самите.

Нищо не започва и не свършва с вас. Вие сте поток, преминаващ през вечността и предстои да ви се случат още много неща. От семенцето израства стръкче и се превръща в дърво, то ще дочака пролетта, ще украси света с хиляди цветове и ще изпрати към вселената своята душа. Само ако осъществим своята пребогата природа, ще опознаем светостта на живота. Свещеното не е нещо далечно – просто започнете да проявявате към него интерес. В началото, разбира се, ще се лутате, но скоро ще видите проблясъци и ще чуете великолепна музика, тя ще ви развълнува, ще ви даде красота, нова радост и нов живот.