Съвместна проверка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

В страната зачестиха инцидентите, свързани с експлоатацията на газови бутилки, уреди и автомобилни газови уредби за природен газ и газ “пропан-бутан”. По данни на Главна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване” на МВР, през последната година са възникнали над 300 произшествия с такива съоръжения.

Това по същество са съоръжения с повишена опасност по смисъла на чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите и подлежат на технически надзор от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Във връзка със зачестилите инциденти Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съвместно с ГД “ПБС” и структурите на “Пътна полиция” на МВР, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” започват проверка на територията на цялата страна на всички обекти, в които се извършва зареждане с газ, търговия, технически прегледи и монтаж на газови съоръжения и уредби на природен газ и газ “пропан-бутан”.

Особено внимание при проверките ще бъде обърнато на автомобилните газоснабдителни станции, на пунктовете и другите места, в които се пълнят с газ бутилки, цистерни и други съдове под налягане. Ще бъдат проверени и фирмите, които монтират автомобилни газови уредби, както и пунктовете за технически прегледи на автомобилите.

Обект на проверките ще бъдат и автомобилните газови уредби, като на водачите на МПС, чиито автомобилни газови уредби не са преминали първоначален или периодичен технически преглед ще бъдат съставяни актове за установяване на административни нарушения. Минималният размер на глобата е 100 лв.