Съветът по отбрана обсъди проект на Правилник за приложение на Закона за отбрана и въоръжени сили на Република България

Първото  редовно заседание на Съвета по отбрана за тази година  се проведе вчера, 2 февруари, в Министерството на отбраната под председателството на министър Аню Ангелозаседание на Съвета по отбранав. В него участваха началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов, членове на политическия кабинет, заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Минко Кавалджиев, командващият Съвместното оперативно командване генерал-лейтенант Атанас Самандов, началниците на щабовете по подготовката на Сухопътни войски, на Военновъздушните сили и на Военноморските сили – генерал-лейтенант Иван Добрев, генерал-майор Константин Попов, контраадмирал Пламен Манушев,  длъжностни лица от Министерството на отбраната, както и контраадмирал Николай Николов, съветник  на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност, генерал-майор Стоян Тонев, началник на Военномедицинска академия.

По време на заседанието беше обсъден  новият проект на Правилник за приложение на Закона за отбрана и въоръжени сили на Република България. Разработването му се налагаше поради невъзможността действащият в момента правилник да реализира модела за кариерно и кадрово развитие на военнослужещите, въвеждането на договорното начало, както и съществуването на много неуточнени въпроси в него, свързани с прилагането на законовата уредба.

Министърът утвърди  стратегия за управление и развитие на инфраструктурата на отбраната, както и стратегия за извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната с отпаднала необходимост.