Съвети за здравето – Твоето задраве зависи от теб

Всички искаме да бъдем здрави. От състоянието на здравето ни зависи нашето самочувствие, работоспособността ни, задо­волството и радостта ни от живота.

Какво обаче правим за собственото си здраве? Най-често нищо или почти нищо. По принцип здравето третираме така, както някога е написал Кохановски: «благородно здраве, никой няма да разбере колко си вкусно, докато не се развалиш». Тогава тър­сим спасение и помощ в медицинските науки, изисквайки от лекарите да ни възвърнат загубеното здраве. Така постъпваме, понеже в нашето съзнание здравето се свързва изключително с медицинските науки и знания, а лекарствата смятаме като един­ствени средства, които могат да ни предпазват пред болестите и да ни възвърнат доброто самочувствие.

В същност най-доброто средство, предотвратяващо различни болести, са физическите и йога упражнения. Малко хора знаят за това, а още по-малко вярват в тяхната резултатност. Въпросът се съ­стои в това, че профилактиката чрез движение е дълготраен про­цес и трябва да бъде прилагана систематически; изисква лична дисциплина и воля. Докато при еднократно пожертвуване нами­раме сили и воля да го направим, то при многократно и систе­матично намираме хиляди причини за оправдаване и обясняване на собствената си пасивност по отношение на движението.

Най-често се оправдаваме с липса на време. Нашето мнение е, че различните професионални, семейни и обществени задълже­ния са основна пречка за провеждане на физически упражнения. Обаче при добро желание бихме могли да отделим поне 10 до 15 минути за тази цел. Заслужава да се направи нещо за здравето без помощта на лекарите и лекарствата. Достатъчно е поне всекидневното изминаване пеш на пътя до работа. Тази задача нито е трудна, нито невъзможна за изпълнение, а пък ползата за нашия организъм е огромна. Разбира се, за предпочитане е повече движение и повече въздух, но даже и няколко минути са от значение.

Да се отдели време за физически упражнения и къртенето това е личен въ­прос на всеки от нас. Трябва обаче да се помни, че това време не е изгубено и затова заслужава понякога да се откажем от други удоволствия и развлечения в интерес на собственото си здраве. Достатъчно е умело да разпределим времето си през деня и осо­бено да използуваме времето, предназначено за почивка. Повече движение в нашия всекидневен живот, повече движение в работ­ното и свободното време е необходимост и повеля на деня. Трябва да разберем, че движението и физическите упражнения понастоя­щем наподобяват хигиенна дейност и се явяват необходимо изиск­ване за нашия организъм както къпането или миенето на зъби.

Да овладеем собствения си организъм е наше основно задъл­жение. Да се прекалява с пушенето, с употребата на кофеин и алкохол и да се води живот при двигателна пасивност — това , неизбежно предизвиква загуба на здраве. Само от нас зависи дали ще «съдействаме» на болестите или чрез активно участие във възстановителни спортни форми успешно ще противодействаме на тях.