СУ “Свети Климент Оохридски”

Сграда на Софийския университет е строена на три етапа в продължение на почти половин век. Първоначалната сграда, т. нар. ”ректорат” е по проект на архитектите Бреасон, Н. Лазаров и Г. Ненов, Й. Миланов и обхваща периода 1907-1920 г. Разширението на южното крило се реализира през 1940 –1952 г. по проект на арх. Л. Константинов. Сегашният вид на университетския комплекс се формира след завършването на северното му крило през периода 1972 –1985 г. В интериора и по фасади, сградата е богата на архитектурно-художествен синтез. Тук са работили изтъкнати български скулптури и художници като Парашчук, Шиваров, Ив Пенков. Сградата на Софийски университет е архитектурен, исторически и художествен паметник на културата от национално значение.