Студентка и ученик бяха мениджъри за ден в МТИТС

Студентката Десислава Кънчева и ученикът Николай Акузов бяха мениджъри за един ден в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в рамките на националната инициатива. Младите мениджъри участваха в делови срещи и дискусии, свързани с ресора информационни технологии, съобщения и електронно управление.

Те предложиха идеи за отбелязване на Световния ден по телекомуникациите и информационното общество през май 2010 година. В рамките на работния си ден, младите помощници на екипа на МТИТС се запознаха с електронната система на управление на документите в МТИТС, Суперкомпютърния център, Българо-корейския интернет център и разгледаха Музея на пощите.