Строящата се многофункционалната спортна зала има строителен надзор

Фирма „ММВ – Инженеринг“ спечели конкурса за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителен надзор при проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на многофункционална спортна зала, гр. София“.

Срокът за обжалване на процедурата изтече вчера, 28 декември, като жалби не са постъпили. Предстои подписване на договор с фирмата победител, която трябва да извърши експертиза на свършеното до момента и да изготви констативен протокол за обекта, след което строителството ще продължи. От страна на ДАМС, в началото на 2009 г., не само, че едновременно с процедурата по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на строител не е обявена такава и за избор на надзорна фирма, но не е направено и предварително обявление, за да може процедурата да се движи в ускорени срокове. След структурирането на новосъздаденото Министерство на физическото възпитание и спорта, организирането на процедура за избор на строителен надзор бе приоритетна задача. В конкурса участваха 11 фирми като на първо място е класирана „ММВ – Инженеринг“. /БГНЕС