Строеж на ставите

Всяка става се изгражда от: ставен хрущял, ставна капсула, ставна кухина и ставна връзка. Ставните хрущяли покриващи ставната повърхност са най-често хиалинни и рядко влакнести. Ставната капсула се залавя за ръбовете на ставната повърхност или на късо разстояние от тях, състоящи се от два слоя. Външен – влакнест и вътрешен синовиален слой, който образува синовиални гънки и синовиални власинки. Ставните хрущяли и ставната капсула оформят херметическо затворено пространство – ставна кухина, изпълнена със синовиална течност (дава название на съединението). Син. течност намалява триенето и осъществява трофиката на хрущялите. Връзките, заедно със сухожилията в областта на ставите укрепват ставната капсула. Според положението си са:  капсулни, извънкапсулни и вътрекапсулни.