Строеж на реброто

Всяко ребро се изгражда от 2 основни части: ребрен хрущял и костно ребро. На костното ребро се различава глава, на която е описана ставна повърхност за съединяване с тялото на прешлена. Ставната повърхност е цялостна. При 1,11 и 12 ребро, а при останалите посредством напречен гребен на 2 полета – горно и долно. Главата се съединява с тялото посредством стеснение – шийка. На границата между шийката и тялото се намира костна пъпчица – вържица на реброто. Тя притежава ставна повърхност за съединяване напречния израстък на ядрото. Тялото на реброто е прикрепено към него и се различават външна и вътрешна страна. По долния участък на вътрешната страна се намира браздата на реброто, по която вървят съдове и нерви. За разлика от останалите ребра, първото е приплеснато отгоре и отдолу. Ребрата са дъговидно извити при усукването около надлъжната ос, поради което предният лежи по-ниско.

Гръдна кост (Sternum) – Изгражда се от дръжка, тяло и мечовиден израстък. Дръжката притежава 3 страни, ориентирани надолу и 3 страни, ориентирани нагоре. Горната средна страна се нарича яремна изрезка (insisura jugularis). Встрани от нея се намира изрезката за съответната ключица (insisura clavicularis). Долно страничния израстък се намира изрезка за съединяване с І-во ребро и полуизрезка за съединяване с ІІ-ро ребро. Дръжката и тялото се съединяват под ъгъл, ориентиран напред. Под тялото, в горния му участък се намира полуизрезка за ІІ-ро ребро, а надолу цели израстъци за ребрата  от 3-то до 7-мо. Мечовидният израстък е костно или хрущялно образувание, което може да бъде или раздвоено или с перфорации.