Строеж на костите

Дълги кости – състоят се от средна част, тяло, корпус (диафиза) и два края (епифиза),горна (проксимална), долна (дистална).Между епифизите в края на ембрионалното развитие се формира епифитин хрущял, посредством който, става нарастването на дължина. След завършване периода на растеж, хрущяла вкостява и се нарича метафиза. Диафизата е изградена от контактно костно вещество. Средната й част е с дебелина  7 – 8 мм. към епифизите изтънява, а  от вътрешната страна им се появява гъбесто костно вещество. Епифизите са изградени от гъбесто вещество покрито от тънък слой компактно костно вещество. В диафизата се намира надлъжна централно разположена кухина за костния мозък, която е свързана с кухината на епифизите. Описаните структури са изпълнени с костен мозък. Неговата маса съставлява 4 – 5% от масата на тялото. През ембрионалното развитие и при новородените във всички кости се съдържа червен костен мозък (ЧКМ). Той е изграден от млади кръвни клетки, разположени в стромата от мрежеста (ретикулна) съединителна тъкан. ЧКМ има кръвотворна функция. При израстналите индивиди ЧКМ се съдържа в плоските кости (кости на черепа, гръдната кост, крилата на хълбучната кост), а също и в късите кости и епифизите на дългите кости. Останалата част от ЧКМ се трансформира в жълт костен мозък. Той представлява при оформена мрежеста съединителна тъкан намиращи се в нея мастни клетки. Жълтия цвят на липидите в тези клетки е дал названието на този тип костен мозък, който няма кръвотворни функции. Уплътнената периферия на стромата на костния мозък се нарича вътрешна обвивка. Строежът й е аналогичен на вътрешната обвивка на костта. Надкостницата се състои от външен влакнест и вътрешен – кандиален слой, богат на кръвоностни съдове и костнообразувателни клетки. От костнообразувателните клетки става нарастването на костта на ширина.

Непокрити с надкостница са сезамовидните кости, ставните повърхности, местата за залавяне на ставната капсула, връзки и сухожилия.

Къси кости – притежават вътрешност изградена от гъбесто костно вещество, покрито с различна по дебелина компактна костна тъкан.

Плоски кости – изградени са от две пластинки – вътрешна и външна от компактно костно вещество и разположеното между тях гъбесто вещество