Стратегия за вътрешна сигурност на ЕС “Към Европейски модел на сигурност”

Министър Цветанов проведе двустранни срещи с румънския и гръцкия си колеги. Той разговаря и със зам.-председателя на ЕК Жак Баро, като благодари за подкрепата и го увери, че до договорения срок – 31 март страната ни ще усвои пълния обем от предвидените средства по Шенген. Към момента са усвоени 89% от тях

В рамките на участието си в неформалното заседание на Съвета “Правосъдие и вътрешен ред” в Толедо министър Цветан Цветанов проведе двустранна среща с румънския си колега Василе Блага. Двамата са дискутирали постигнатото до момента и предстоящите стъпки за изпълнение на критериите за членство в Шенгенското пространство. Те са договорили изработването на съвместен план за действие в тази област, като включително са обсъдили възможностите за граждански мониторинг, за да бъде запознато обществото с предприеманите стъпки и очакваните резултати. По-късно темата е била коментирана и със зам.-председателя на ЕК Жак Баро. Министър Цветанов е изказал специална благодарност за договореното удължаване на срока за усвояване на средства по Шенген. Той е запознал г-н Баро с темповете, с които то се реализира – при едва 21 % усвоени до август м.г. към момента те са вече 89 %. Българският вътрешен министър е уверил г-н Баро, че до договорения срок – 31 март, ще бъде усвоен пълният обем от средствата.
В неформална обстановка министър Цветанов е разговарял и с гръцкия си колега Янис Рагуцис. Той е поставил въпроса за блокадата на българо-гръцката граница в резултат на фермерските протести. Министър Цветанов е уведомил колегата си за позицията на България, изразена от премиера Бойко Борисов пред министър – председателя на Р Гърция и загубите, които страната ни понася. В отговор гръцкият вътрешен министър е изразил надежда за бързо разрешаване на проблема.
В рамките на първата сесия от неформалната среща министрите са обсъдили проект на Стратегия за вътрешна сигурност на ЕС “Към Европейски модел На сигурност”, изготвен от Испанското представителство. Министър Цветанов е благодарил на испанския председател за възможността срещата да се проведе в историческия град Толедо, който е модел за толерантност и съвместно съжителство. Страната ни подкрепя становището стратегията да използва синергията между областите на правоприлагането, интегрираното управление на границите и наказателното правосъдие, които трябва да се допълват и подсилват взаимно. България споделя възприетия в стратегията подход, насочен към стимулиране на все по-успешно сътрудничество между държавите членки и европейските агенции Европол, Евроджъст и Фронтекс. По този начин се използват възможно най-ефективно оперативният им капацитет и възможностите за хоризонтален анализ. Страната ни приветства включването в обхвата на стратегията на нови нетрадиционни заплахи за вътрешната сигурност, които да бъдат добре дефинирани след предварителен анализ на произхода на рисковете за тези заплахи. Към конкретните нетрадиционни заплахи, които могат да окажат влияние върху вътрешната сигурност на ЕС, би могла да се включи и заплахата за сигурността на корабоплаването и живота на гражданите на съюза, произтичаща от пиратските действия в региона на Аденския залив. Страната ни е на мнение, че би могло да се обърне внимание на глобалните заплахи за човечеството, произтичащи както от намаляването на природните ресурси, така и от нарасналото използване на модерните технологии, което води до появата на нови форми на престъпност – като сексуална експлоатация и детска порнография.
България подкрепя виждането, че в съвременния глобализиран свят вътрешната сигурност на ЕС е все по-силно свързана с външните заплахи и предизвикателства, поради което е необходимо активно и целенасочено сътрудничество с трети страни и региони.
В момента тече втората сесия на неформалната среща. Тема на дискусията е противодействието на тероризма. На нея присъства и секретарят на Хоумленд секюрити на САЩ Джанет Наполитано.