Стомах (Ventriculus)

Разполага се в горната част на коремната кухина, 5/6 вляво от срединната равнина и 1/6 вдясно. Формата му варира, но се приема, че има 3 типа:  роговиден, кукувиден и дисаговиден. Стомахът е приплеснат предно и задно. Различават се предна и задна стена. В стените преминават една в друга посредством 2 кривини. На стомаха се различават 4 основни части: -1) кардина (участъка от хранопровода), -2) дъно на стомаха (над нивото на вливане на хранопровода, -3) тяло на стомаха, -4) пилорна част на стомаха.

Отвън стомахът е покрит от коремница – сероза. Мускулната му обвивка за разлика от други тръбести органи, където е двуслойна, тук е трислойна – надгражда се още 1 най-вътрешен косовървящ  гладък мускулен слой. В края на пилорната част мускулната обвивка (кръговият слой) образува свинктер (кръгов мускул), който не позволява произволно излизане на храната от стомаха. Над този мускул и по периферията се намира кръгова гънка – пилор, след което започва тънкото черво. Лигавицата на стомаха образува много гънки в различни посоки. По гънките между тях се оформят т.нар. стомашни поленца с диаметър до 2 мм. По поленцата се намират малки ямки, в които изливат секрета си стомашни жлези, разположени в стената му.