Стокхолм програма: балансиране свобода и сигурност

evropaЕС трябва да се намери точният баланс между сигурност и основните права на членовете на ЕП и депутати по време на съвместна среща за обсъждане на ЕС за нов 5-годишен „Стокхолм“ Програма за насърчаване на правата на гражданите, на демократичния контрол и сигурност в Европа. Европейският парламент ще обсъди в Стокхолм приоритети по време на пленарната си сесия следващата седмица в Страсбург.

„Сграда на гражданите на Европа“ среща до заключението, че страните от ЕС трябва да засилят сътрудничеството в съдебната област, без да прави компромис с националните традиции и основните права.

Актуален въпрос на доверие

Сътрудничеството е затруднено от различните правни традиции в страните от ЕС и липсата на взаимно доверие и увереност във вземането на решения от други органи на тази държава. „Качеството на административни решения, може да се различават и това е важно да се подчертае значението на правна сигурност и гаранции“, каза за борба Avsan от шведския Риксдаг. Комисар по правосъдието Жак Баро заяви, „взаимно признаване ще остане крайъгълен камък“, докато шведски министър на правосъдието Беатрис Попитайте каза страните от ЕС „ще трябва да разчитат един на друг“.

Балансиране свобода и сигурност
Участниците подчертаха важността на намирането на точния баланс между повишаване на сигурността и защитата на основните права: обмен на данни за борба с трансграничната престъпност и тероризма е необходимо, но паралелно е важно за защита на личния живот, лични данни и основните свободи. Както малтийски християнски демократ Simon Busuttil каза: „За някои от нас в борбата срещу тероризма е приоритет, но за други това е защитата на основните права.“

Не на „крепостта Европа“

Някои говорители изразиха загриженост за „крепостта Европа“, където хората са блокирани от силна имиграционна политика. Гръцки депутат Dimitrios Papadimoulis каза: „имиграция е и въпрос на човешките права. Често права са издухан с въпросите на сигурността.“

Полски депутат Збигнев Cichon отбележи, че Европа е разделена само на 20 години, „по тази причина, аз ще бъда предпазлив, не да се изгради друга стена в Европа. Често експулсиране носи трагични последствия не само за лицето, но също така и за семейството си.“

Лисабон: каталог на права за европейците

Срещата се провежда само преди Договорът от Лисабон влезе в сила на 1 декември. Това ще означава повишена отговорност за ЕП и по-добра защита за гражданите на ЕС чрез Хартата на основните права. Граждански свободи Председателят на Комисията Juan Fernando L?pez каза Хартата ще „се размножават и обогати“ права на европейските граждани, съгласно конституциите на държавите-членки, като подчерта, че „националните права, които не се разтварят в Европейския съюз“. Той също така заяви, че е важно да се гарантират правата в областта на биоетиката и нови технологии.