СТАРТ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев даде старт на Националната кампания за безвъзмездното и доброволно кръводаряване. В знак на подкрепа към този благороден акт той сам дари от безценната теност. Кампанията ще продължи три месеца под мотото Капка по капка-живот.  В нея само в София ще се включат 14 университета,  10 факултета, 4 колежа и  6 училища. Планираните акции са около 60.

Нуждата от кръв и кръвни съставки е особено голяма в столицата, тъй като там е концентрирана високоспециализираната медицинска помощ – сърдечни операции, трансплантации, ортопедични операции. Средно дневно Националният център по трансфузиология и хематология осигурява за лечебните заведения на територията на столицата между 55 и 65 литра еритроцитен концентрат, 15 и 20 литра прясно замразена плазма, около 50 Е тромбоцитен концентрат. За започването на една сърдечна операция са необходими две единици еритроцитен концентрат, 2-3 единици плазма и 3 до 5 единици тромбоцитен концентрат. Само в София  дневно се извършват между 15 и 17 сърдечни операции. За направените от началото на годината пет чернодробни трансплантации са осигурени 14,101 литра еритроцитен концентрат, които се получават от над 52 дарявания на цяла кръв,  33,410 литра прясно замразена плазма (около 130 дарявания) 51 единици тромбоцитен концентрат. За двете операции за присаждане на изкуствено сърце са осигурени около 6 литра еритроцитен концентрат, около 5 литра плазма и 18 единици тромбоцитен концентрат. За лечението на един пациент с изгаряне в Пирогов или за един болен с рядкото заболяване на Мошкович се осигуряват не по-малко от  30 литра прясно замразена плазма.

През 2008 г. броят на кръводаряванията е увеличен с 3 193 в сравнение  2007 г., Продължава тенденцията да се увеличава броя на даряванията от хората между 18 и 30 години. Относителният дял на безвъзмездните кръводарители е 97%, като близо 3/4 от тях са мъже. 86% от всички безвъзмездни кръводарители са от градовете. Дарилите за първи път са 20,5%. Въпреки това кръводаряването у нас е на опашката в ЕС. В България на 1000 души население дарители са 20,37. По данни на Съвета на Европа от 2006 година по този показател на първо място в Европа е Словения – 54,1, Швеция – 45,5, Франция и Австрия с 42 на 1000 души население, следва, Гърция – 32,2. На последните места по този показател са Македония – 4,1, Грузия – 8,1 и  Румъния – 14,7.