Стартира проект за обучение на служителите от съдебна охрана по европейските стандарти за защита правата на човека

На 10 март 2010 година от 10 часа в зала 15 на Съдебната палата ще започне конференция за стартиране на туининг-проект „Обучение на служители от ГД”Охрана” по европейските стандарти за защита правата на човека, във връзка със специфичните им функции”.
Проектът е финансиран по програма „Преходен финансов инструмент” на Европейския съюз и е на стойност 250 000 евро. Партньор на българската страна по проекта е Обединеното кралство Великобритания – „Инициатива в публичния сектор”- Северна Ирландия. Продължителността на проекта е 6 месеца.