Стартира обучение на държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията

Стартира обучение на държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията. Обучението ще бъде в рамките на проекта „Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията“. Това съобщиха Виктория Нешева – ръководител на проекта, и представители на Министерството на правосъдието, предаде репортер на Информационна агенция КРОСС. Проектът ще бъде финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, като стойността на проекта е 1 208 388 лв. Избраните изпълнители са Консорциум „Обучение и право“, Консорциум „Адвокатско дружество „Събев и съдружници“ и „Ивент Дизайн“, както и „Гравис България“ АД. Основните дейности, които ще се извършат при изпълнението на стартиращия етап на проекта, са: подготовка на учебна програма и материали, обучение на обучаващи в две направления /по приложението на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър и приложението на частта „Охранително производство“ на новия Гражданско процесуален кодекс/, пилотни обучения, изработване на интерактивни мултимедийни учебни материали, анализ на текущото състояние на подходите за мотивиране на обучаващите се, анализ на приложимите практики на други държави от ЕС и подготовка на методиката по атестиране на съдиите по вписвания и на държавните съдебни изпълнители. Продължителността на изпълнението на дейностите е 7 месеца.

В обособена позиция 1 ще бъдат обучавани държавни съдебни изпълнители. Целта е повишаване на квалификацията им във връзка с новия Граждански процесуален кодекс. Акцентът на обученията ще бъде поставен върху тълкуване на действащите правни норми, което да осигури възможност за законосъобразно и ефективно провеждане на изпълнителния процес в практиката. С тази позиция ще се заемат „Адвокатско дружество „Събев и съдружници“ и „Ивент Дизайн“.
В обособена позиция 2, която включва обучение на съдии по вписванията, ще се занимава Консорциум „Обучение и право“. Специфичната цел на обособената позиция 2 е подобряване на квалификацията на съдиите по вписванията. Ще бъдат извършени отново обучение на обучаващи и пилотни обучения, подготовка на доклад на обучението и обявяване на работната програма и изработване на интерактивни мултимедийни учебни материали.
С обособена позиция 3 ще бъде разработена единна система за атестиране на държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията. Неин изпълнител е „Гравис България“ АД.

На срещата присъстваше и секретарят на Агенцията на държавните съдебни изпълнители Мария Колева. Тя обвини „Адвокатско дружество „Събев и съдружници“, че преди време са работили против държавните съдебни изпълнители, но изрази надежда да са преодолели недоразуменията. В отговор ръководителят на дружеството Емилия Павлова обясни, че тогава са работили за реформата в търговското право и действията им не са били насочени срещу държавните съдебни изпълнители./КРОСС/