Стартира етап 2010 на съвместната инициатива на министерството на културата

„Глоб@лни библиотеки – България” – съвместна инициатива на Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие – стартира Етап 2010 за набиране на кандидатури на библиотеки/читалища за включване в програмата. Кандидатурите се подават до 14 април 2010 г. Пълният пакет документи и указания за кандидатстването са на портала на програмата: www.glbulgaria.bg.
През 2009 г. 455 обществени библиотеки от 234 общини бяха избрани за включване в „Глоб@лни библиотеки – България”. През 2010 г. програмата ще обхване предимно по-малки населени места, за да подпомага достъпа до информация, знание, комуникации и електронни услуги. Очаква се общо 900 обществени библиотеки от цялата страна да получат достъп до интернет, компютърно оборудване и периферна техника, които да предоставят безплатно на потребителите. 3000 библиотекари ще бъдат обучени в компютърни умения, модерен библиотечен мениджмънт, предоставяне на съвременни услуги и умения за работа с хора. Очаква се библиотеките да разширят обхвата на предлаганите услуги, да станат по-привлекателни за гражданите и да играят по-значима роля в развитието на местните общности.
Планираният общ бюджет на програмата е 50 милиона щ. д., което включва 15 милиона щ. д. грант от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” за периода 2009 – 2013, дарение на софтуерни продукти на стойност 6 милиона щ. д. от „Майкрософт“, както и насрещно финансиране на стойност 29 милиона щ. д. от централния и местните бюджети в България.