Стартира Европейски туининг-проект “Въвеждане на електронен мониторинг и предсъдебен доклад в пробационната служба на България”

Стартира Европейски туининг-проект “Въвеждане на електронен мониторинг и предсъдебен доклад в пробационната служба на България”, който се осъществява съвместно между Министерство на правосъдието на България и Министерство на правосъдието на Обединеното Кралство.
В процеса на развитие и усъвършенстване на правната рамка у нас,  в съответствие с най-добрите европейски практики, пробационните служби се превърнаха в неразделен компонент от съдебната система и реформа.
Вече 4 години наказанието „пробация” успешно се прилага в България. Доверието, което съдилищата демонстрират към системата на пробация, се изразява във факта, че 53 % от всички наложени наказания от българските съдилища са присъда „пробация”.
Основната цел на проекта е да подпомогне въвеждането на електронния мониторинг и предсъдебния доклад /изготвян от пробационните служби за нуждите на съда/  в практиката на пробационните служби в широко сътрудничество със съда, прокуратурата и другите заинтересовани страни, което да осигурява качество и прозрачност при предоставянето на новите дейности.
Пилотният проект за въвеждането на електронния мониторинг се осъществява в Областна служба „Изпълнение на наказанията” в Благоевград, а пилотният проект за изготвяне на предсъдебен доклад – в Областна служба „Изпълнение на наказанията” – Велико Търново.
Туининг-проектът “Въвеждане на електронен мониторинг и предсъдебен доклад в пробационната служба на България” включва и подготовка на пробационния персонал и другите ангажирани с изпълнението на пробационни мерки институции за работа с тези два нови инструмента.
България и Великобритания са доказали досега отлично сътрудничество в минали проекти по ФАР. Това дава надежда, че поставените цели ще бъдат постигнати заедно, е позицията на ръководството на ГД „Изпълнение на наказанията”.