Становище на министерството на културата за промевите във филмова студия “Време”

От доста време в Министерството на културата се анализира работата на Филмова студия „Време”, като този въпрос стана особено актуален поради намаления бюджет за 2010 година и загрижеността да набавим средства за дейността на културните институти.

Държавната политика за подпомагане на българското филмопроизводство се провежда от Изпълнителна агенция Национален филмов център, откъдето се разпределят държавните субсидии съгласно Закона за филмовата индустрия.

Филмова студия „Време” е единственото държавно търговско дружество в областта на филмопроизводството. В Изпълнителната агенция Национален филмов център са регистрирани 367 продуценти и всички те са частни дружества. Изключение е само държавната Филмова студия „Време”, която има привилегията да ползва държавно имущество и техника и в същото време получава държавна субсидия от Националния филмов център и Българската Национална телевизия.

Министерството на културата счита, че като държавно търговско дружество, което ползва държавна собственост, Филмова студия „Време” трябва да реализира печалба, която да се влива за развитието на културата. Финансовите резултати на студия „Време” за 2008 и 2009 г. обаче сочат, че при оборот около 500 хиляди лева годишно тя реализира печалба едва 15 хиляди лева. След като обсъди възможността за закриване на студия „Време”, която не носи печалба и не е орган на държавната политика в областта на филмопроизводството, Министерството на културата реши да даде последен шанс на дружеството и възложи на новото ръководство да изработи оздравителен план. Не е обсъждан вариант Станимир Трифонов да изработи този оздравителен план, тъй като Министерството на културата има различия с него за философията на управлението на дружеството – той смята, че Студия „Време” е творческа организация за филмопроизводство, която трябва да се облагодетелства от държавната собственост. Ако оздравителният план не бъде изпълнен, Министерството на културата ще управлява държавните имоти, използвани от студия „Време”, съгласно изискванията на закона.