Среща на министър Маргарита Попова с министъра на правосъдието на Кралство Испания Франсиско Домингес

Министърът на правосъдието Маргарита Попова се срещна днес с испанския си колега Франсиско Домингес, който проведе кратка еднодневна визита в София.
По време на срещата министърът на правосъдието на Кралство Испания даде висока оценка за професионалната работа на министър Попова за и видимия напредък на страната ни в областта на правосъдието. Особено впечатляващи според министър Домингес и водената от него делегация са енергичните законодателни инициативи на българското Министерство на правосъдието и изпълнението на правителствения график с конкретни мерки за реформиране на съдебната система, справяне с корупцията и организираната престъпност. Испанският министър на правосъдието прояви интерес към изготвената от МП Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система, за която е бил уведомен в аванс от посланика на Кралство Испания у нас Н.Пр. Хорхе Фуентес.
Министрите на правосъдието обсъдиха изпълнението на подписаното от тях през ноември м.г. в Испания Споразумение за правно сътрудничество между двете институции. Документът предвижда координиране на усилията в борбата срещу организираната престъпност, корупцията, трафика на наркотици и хора, злоупотребите със средства от фондовете на ЕС, професионална подготовка на магистрати и експерти в областта на международната правна помощ от двете администрации и т.н.
В рамките на предстоящия в началото на следващия месец в Люксембург Съвет по правосъдие и вътрешни работи усилията на Испанското председателство ще са насочени към гласуването на Европейската заповед за защита, за която българската страна в лицето на министър Попова демонстрира последователно поведение и декларира подкрепа. Идеята на подобен механизъм е улеснено сътрудничество между съдебните органи на ЕС в наказателни или граждански производства и изпълнението на решенията. Тази идея е в пряка връзка с укрепването на свободата, сигурността и правосъдието, а именно – на жертвите на престъпления или застрашени свидетели да се предоставят ефективно приложими в целия ЕС мерки за защита. Така ще бъдат запазени физическата и психологическа неприкосновеност на застрашеното лице по адекватен начин на територията на целия ЕС. Сега във всяка държава-членка действат различни по характер мерки за защита в наказателни или в граждански производства, приложими автоматично само в постановяващата ги държава. С приемане на Европейската заповед за защита този проблем би се разрешил, така че да се гарантира принципа за равнопоставеност при защита на човешките права на всички граждани на ЕС, без значение на територията на коя държава пребивават.
Единна е позицията на министър Попова и министър Домингес по отношение на необходимостта от по-интензивно продължаване на дебатите за европейска