Среща на заместник-министър Марин Райков с представители на българската общност в Молдова

Заместник-министър Марин Райков прие в МВнР на 23 март т.г. г-н Васил Плагов и г-н Васил Гайдаржи – представители на българската общност в Република Молдова, които се намират на частно посещение в България.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, които вълнуват българската общност в Молдова и възможностите България да съдейства за тяхното решаване в духа на приятелските българо-молдовски отношения.

Заместник-министър Райков подчерта, че вниманието към българите зад граница е важен приоритет на българската външна политика. Това е особено валидно, когато става дума за една общност, която се намира в приятелска страна. По-конкретно, заместник-министър Марин Райков акцентира върху важността от възраждането и съхраняването на националната самоличност и идентичност на българската общност – в това число, на езика, бита, културата и фолклора.

Г-н Райков посочи, че, в качеството си на член на ЕС, България е готова да подкрепя стремежите на Молдова за развитие на активно и близко сътрудничество с ЕС.

Срещата демонстрира по недвусмислен начин ангажираността на Министерството на външните работи на Република България с проблемите на една от най-големите български общности зад граница – тази в Молдова. Тя показа на практика, че България е съпричастна и е готова да подкрепя многобройната българска диаспора в Молдова, която е мост в развитието на двустранните отношения с приятелския молдовски народ.