Среща за организиране на българо-румънско аварийно учение по регионалната програма между България и Норвегия за отлични постижения за безопасна ядрена енергия

На 9 и 10 март 2010 година в АЯР се проведе първата среща на групата за организиране на съвместно българо-румънско учение. То е по проекта за Аварийна готовност и реагиране от регионалната програма между България, Норвегия и Румъния за отлични постижения за безопасна ядрена енергия.

Учението ще се проведе през април 2011 година и в него ще участват представители на компетентните органи на двете страни.

Целта на учението е да се проверят взаимодействието и процедурите за действие на България и Румъния при ситуации, свързани с транспорт на отработено ядрено гориво. В хода на подготовката всяка от страните ще определи  специфични цели, които би искала да проиграе.