Средство за спиране на кръвта

кръв спиране на кръвПри кръвотечение, било то от носа или от друга част на тялото, се препоръчва следното: Взема се серлива, непрана вълна, ще се изгори в чиния и от пепелта ще се взема малко, на върха на ножа, ще се тури в устата, ще се държи там, докато се стопи, и ще се гълта плюнката, докато изчезне. Това ще се прави всеки ден, два пъти сутрин и вечер. Пепелта ще се взема на гладно сърце. Това ще се прави 5 дена наред. Изобщо ще се прави няколко дена, догдето спре кръвоизлиянието. Ако кръвоизлиянието спре по-рано, да не се взема повече прах.