Сранагар, Джайпур

Джайпур – столица на щата Раджистхан . Градът е живописно разположен в подножието на ниската планина Аравали . Посещава се от много туристи поради наличието на архитектурни паметници на местното строителство . В града се намира известният „Дворец на ветровете”. В близост до Джайпур в планината се намира град Амбер със старинни дворци и развалини от древна обсерватория .

Сранагар – столица на щата Джаму и Кашмир . Градът е разположен на бреговете на р.Джемама и около езера . Това е живописен град , обкръжен с великолепни градини , създадени в периода преди британското владичество , в епохата на Великите монголи . Градът е туристически обект . Туризмът се развива тук благодарение на традициите в художествените занаяти / дърворезба , производство на ковани сребърни и медни изделия и др. /. Изработват се и много красиви килими , които представляват интерес за туристите .

Важни паметници на будизма са скалните храмове , символизиращи отшелническия живот на Буда в пещерата . Уникален е комплексът около населения пункт Аджанта в щата Махаращра в Западна Индия – това са 29 добре запазени пещерни манастири . Те са изкопани в отвесните гранитни стени , в клисура с височина 22м , в долината на река Вагхора . Храмовете се отнасят към ІІ в.пр.н.е. – VІІ в. от н.е. След това те са изоставени . Преоткриването им става през 1918г.

Пещерният комплекс в Аджанта включва четири правоъгълни пещерни храма и 25 будистки храма във вид на квадратни зали , обкръжени от трите страни с килии . Корабите на пещерните храмове и отделенията с по два реда колони са издълбани в скалата . За осветление на храма служи слънчев прозорец във вид на фасадно отверстие над входа . Капителите на колоните и фасадната стена са изцяло покрити със скулптори. Освен това широка известност на пещерните храмове в Аджанта насят и техните забележителни монументални стенописи , отразяващи преданията за живота на Буда . Те са изпълнени с натурална цветна охра на покритите с гипсов грунд стени и на пещерните тавани . Епизодите на стенописите са вътрешно свързани помежду си . Те изобразяват царски процесии , сражения на бойни слонове на небесното войнство , богове в облаци и небесни деви / апсар /, музиканти и танцьори .

Стенописите имат земен , реалистичен характер и се отличават с богатството на фантазията , с изискаността на линиите , с красотата на композицията си , с хармонията на цветовете и ритъма . С пластичност и дълбок психологизъм са изпълнени сцените „Умиращата принцеса”, „Бедният брахман”, „Бодхисатва Падманани” / края на V в. / и др. Живописните композиции , създадени в продължение на няколко столетия / V – VІІ в. /, се възприемат като живо и цялостно легендарно – митологично повествование .