Спор между Църква и държава в Кипър за църковната земя

Напрежение между Църквата и правителството се породи в Кипър относно въпроса за свещеническите заплати и непрехвърлянето на църковна земя към държавата според договореността от 1969 г., постигната при покойния архиепископ и президент на страната Макарий ???. Предмет на спора са заплатите на свещениците в селските райони и непрехвърлянето на собствеността върху църковни земи към държавата, както предвижда съответното споразумение. Кипърският министър на вътрешните работи Неоклис Силикиотис заяви, че наистина Църквата досега не е изпълнила ангажимента си, но има изразена готовност от страна на архиепископ Хризостом да се обсъди отново споразумението от 1969 г. за прехвърляне на собствеността върху земя срещу изплащането на свещенически заплати от страна на държавата. Министърът е поставил и въпроса, доколко е удачно църковната собственост и в окупираните територии на Кипър да бъде прехвърляна на държавата. „Църквата досега е отделила 55 милиона евро за заплати на клирици и досега не е получила нито декар земя“, заяви още той.

„Мисля, че би било правилно и справедливо държавата да вземе тези земи, тъй като те са общо богатство. Не са на това правителство, принадлежат на народа и мисля, че църковната земя трябва да бъде предадена на държавата срещу тези разходи“, добави Силикиотис.

От своя страна Кипърският архиепископ Хризостом заяви, че Църквата е готова да прехвърли църковната собственост на държавата, която й е била предоставена през 1969 г. и се намира в свободните територии, но иска в замяна друга църковна собственост в общините Енкомия и Никозия, за да може да изплаща заплатите на свещениците от селските райони, които сега се изплащат от държавата. „Държавата беше поела задължението да изплаща заплатите на селските свещеници, тъй като те служат на народа“, каза архиепископът. Той предупреди правителството, че ако последва преустановяване на изплащането на тези заплати, без това да се компенсира с друга собственост, „ще се срещнем на Термопилите“ (т. е. ще се стигне до безмилостна схватка – б. р.).

Според споразумението от 1969 г. на държавата се прехвърля собственост в размер на около 200 хиляди декара, от които само 45 хиляди са в гръцката част на Кипър.