Споразумение на стойност 430 хил. долара за подкрепа на реформата в горите подписа министър Найденов

Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ в размер на 430 хил. долара от Световната банка подписа днес министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов. Г-н Флориан Фихтл, постояниен представител на институцията у нас постави подпис от страна на Световната банка. С проекта ще се предостави конкретна техническа помощ на Изпълнителната агенция по горите към министъра на земеделието и храните с цел подкрепа на реформите в горския сектор. Реформата ще включва: провеждане на институционална реорганизация; обучение на основния персонал за подобряване на управлението на горите в страната и подобряване на предоставяните услуги.

„Финансовото изражение не е важно за проекта, а сътрудничеството”, обяви министър Найденов. Според него обществото очаква реформата и тя трябва да се случи прозрачно. „Световната банка подкрепя горския сектор в България и се ангажира с устойчивото му развитие и осигуряване на приходи, които могат да се извлекат от него”, каза Флориан Фихтл. По думите му подкрепата цели по-рационално управление на горите и ловните стопанства в България. Той допълни, че трябва да бъдат отделени функциите за контрол в горския сектор. Според Флориан Фихтл от горския отръсл може да се печели от правилната продажба на дървен материал, биомаса и осигуряване на пазари за биоенергия.

Със Споразумението МЗХ се ангажира да осигури работно пространство и техническо оборудване, както и експерти по  финансово управление и възлагане на поръчки, а при необходимост и местен транспорт. Ще бъдат предоставени консултантски услуги и обучение за подпомагане на Изпълнителната агенция по горите за развиване и разпространяване на общата визия за горския сектор чрез създаване на медийни продукти и организиране на семинари, както и наблюдение и оценка на процеса на реформата в сектора.

Техническа подкрепа за процеса на институционална реформа предвижда осигуряване на преглед от международен правен експерт на проектозакона за горите и предлаганите законодателни промени и модели на институционални структури. В резултат на прилагането на проекта се очаква изграждането и въвеждането в действие на нови институционални структури и завършено обучение на техните служители, включително 20 служители, обучени за обучители и 100 служители, обучени за работа и поемане на отговорности в новосъздадените институции.

Проектът е с продължителност три години.